Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego w Szczyrzycu

26 kw. 2016

System demineralizacji wody dla laboratorium.