Instytut Fizyki Jądrowej PAN

26 kw. 2016

Stacja demineralizacji wody dla analiz laboratoryjnych.