Senior-VE

Automatyczny zmiękczacz wody Senior

Twarda woda zawiera rozpuszczone minerały a wśród nich m.in. związki Wapnia (Ca) i magnezu (Mg). Jony wapnia i magnezu powodują osadzanie się kamienia, który jest szkodliwy dla urządzeń mających kontakt z wodą lub parą. Zmiękczanie wody jest procesem, podczas którego z wody usuwane są wszystkie związki Wapnia i Magnezu odpowiedzialne za twardość wody. Podczas przepływu wody przez kolumnę ze złożem jony wapnia i magnezu zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy. Gdy zdolność jonowymienna złoża żywicy zostanie wyczerpana jest ono automatycznie poddawane procesowi regeneracji za pomocą roztworu soli regeneracyjnej. Po zakończeniu cyklu regeneracyjnego stacja zmiękczania wody jest gotowa do dalszej pracy.

Automatyczna stacja zmiękczania wody Senior VE może być stosowana wszędzie tam gdzie przepływ wody nie przekracza 35l/min** a temperatura wody jest niższa niż 40oC. Zastosowanie podzespołów o najwyższej jakości gwarantuje bezawaryjne i efektywne działanie urządzeń typu Senior VE przez wiele lat.

Urządzenia typu Senior VE może być zastosowane do zmiękczania wody w gabinecie, do myjni , autoklawów itp.

Inteligentna głowica sterująca. Wytarczy wpisać twardość lub ilość wody oraz godzinę regeneracji, a system na podstawie poboru wody z o statnich 7 dni sam wyznaczy dzień regeneracji po wyczerpaniu złoża.

Proces regeneracji odbywa się w trybie mieszanym. Regeneracja następuje automatycznie po przepłynęciu zadanej ilości wody o zaprogramowanej godzinie , lub co wybrana ilość dni, w zależności co nastąpi wcześniej. Podczas regeneracji urządzenie podaje wodę twardą. Urządzenie wyposażone jest w ekran LCD dzięki czemu jest łatwe i wygodne w obsłudze.

Etykieta

  Dane techniczne

 • Ilość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy 10odh (twardości ogólnej GH) 1500 litry/h
 • Zużycie regeneranta 0,7 kg
 • Zbiornik regeneranta 20 kg
 • Ciśnienie robocze 1,5-6,0 bar
 • Maksymanla temperatura wody <40 ° C
 • Waga 9 cal
 • Średnica przyłącza 3/4 litry
 • Ilość złoża 5 mm
 • Wymiary (gł/szer/wys) 435/233/470 l/min