Senior-M

Automatyczny zmiękczacz wody Senior

Twarda woda zawiera rozpuszczone minerały a wśród nich m.in. związki Wapnia (Ca) i magnezu (Mg). Jony wapnia i magnezu powodują osadzanie się kamienia, który jest szkodliwy dla urządzeń mających kontakt z wodą lub parą. Zmiękczanie wody jest procesem, podczas którego z wody usuwane są wszystkie związki Wapnia i Magnezu odpowiedzialne za twardość wody. Podczas przepływu wody przez kolumnę ze złożem jony wapnia i magnezu zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy. Gdy zdolność jonowymienna złoża żywicy zostanie wyczerpana jest ono automatycznie poddawane procesowi regeneracji za pomocą roztworu soli regeneracyjnej. Po zakończeniu cyklu regeneracyjnego stacja zmiękczania wody jest gotowa do dalszej pracy.

Automatyczna stacja zmiękczania wody Senior M może być stosowana wszędzie tam gdzie przepływ wody nie przekracza 75l/min** a temperatura wody jest niższa niż 40oC. Zastosowanie podzespołów o najwyższej jakości gwarantuje bezawaryjne i efektywne działanie urządzeń typu Senior M przez wiele lat.

Urządzenia typu Senior M mogą być zastosowane do zmiękczania wody w gabinecie stomatologicznym, do autoklawów , myjni itp

Elektromechaniczna głowica sterująca. Proces regeneracji odbywa się po zmiękczeniu ustawionej objętości wody (np. co3m). o zaprogramowanej godzinie.

Urządzenie podaje twardą wodę podczas regeneracji. Urządzenie wyposażone jest w przepływomierz.

Opcjonalnie może być wyposażone w mieszacz wody.

Etykieta

  Dane techniczne

 • Ilość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy 10odh (twardości ogólnej GH) 2400 litry/h
 • Zużycie regeneranta 1,2 kg
 • Zbiornik regeneranta 20 kg
 • Ciśnienie robocze 1,5-6,0 bar
 • Maksymanla temperatura wody <40 ° C
 • Waga 12 cal
 • Średnica przyłącza 3/4 litry
 • Ilość złoża 8 mm
 • Wymiary (gł/szer/wys) 620/275/535 l/min