MD 817 automatic

MD-AUTOMATIC urządzenie zaprojektowane z myślą o demineralizacji wody.

MD-AUTOMATIC – urządzenie składa się z dwóch kolumn odpowiedzialnych za demineralizacje wody. Obie kolumny regenerują się automatycznie jedna po drugiej w momencie wyczerpania się złoża.

Czynnikiem regenerującym złoże jest płyn regenerujący A90 oraz B90. Płyn typu A90 regeneruje pierwszą kolumnę, natomiast B90 odpowiedzialny jest za regenerację drugiej. Po wyczerpaniu się zdolności odsalających żywic system zasysa poszczególne płyny, przemywa złoże i wypłukuje wszystkie nagromadzone związki do kanalizacji. Na regeneracje zużywane są obydwa pojemniki z płynami.

Po regeneracji urządzenie jest gotowe do odsalania wody. Zregenerowane złoże gwarantuje identyczną jakość wody, jak przy zastosowaniu nowego złoża i może być regenerowane setki razy. Przed uruchomieniem urządzenie należy zaprogramować. Programowanie polega na wprowadzeniu odpowiednich parametrów wody (zasolenia lub twardości ogólnej GH) i najbardziej odpowiedniej godziny regeneracji.

MD 2 schemat

    Dane techniczne

  • Ilość uzdatnionej wody przy 10odh (twardości ogólnej GH) 2550 litry/h
  • Maksymalna temperatura wody zasilającej <30 ° C
  • Średnica przyłącza 3/4, 1 cal
  • Ciśnienie robocze 1,5-6,0 bar
  • Natężenie przepływu NOM/MAX 1,8 – 30 L/min
  • Wymiary wys/szer 470/480/625 mm
  • Waga 30 kg