DF-J-4-6

Automatyczny system demineralizacji wody

Woda sieciowa poddawana jest wstępnej filtracji i oczyszczaniu gdzie usunięte zostają wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i organiczne.

Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, na której odfiltrowywane są wszystkie pozostałe rozpuszczone związki oraz sole mineralne. Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji lub może być użyta do innych celów. Cały układ odsalania wody składa się z systemu Odwróconej osmozy, który może współpracować również ze zbiornikiem magazynującym wodę. Zbiornik może być ciśnieniowy lub bezciśnieniowy. Przy zastosowaniu zbiornika bezciśnieniowego dodatkowa pompa podaje wodę na urządzenie końcowe. Zbiornik magazynowy konieczny jest również w przypadku dużego zapotrzebowania chwilowego na wodę- przekraczającego możliwości produkcyjne osmozy (patrz wydajność danego urządzenia). Dobór odpowiedniego rozwiązania zależy od lokalnych warunków, a przede wszystkim od zapotrzebowania na wodę. Jedyną czynnością obsługową jest okresowa wymiana filtrów wstępnego oczyszczania wody i promiennika UV w przypadku gdy system współpracuje ze Sterylizatorem wody UV .

Opis działania odwróconej osmosy

    Dane techniczne

  • Wydajność ciągła dla temperatury wody 15oC 320-360 litry/h
  • Maksymalna temperatura wody zasilającej <30 ° C
  • Średnica przyłącza 3/4 cal
  • Ciśnienie robocze 2,0-5,0 bar
  • Maksymanla temperatura wody <30 ° C
  • Wymiary (gł/szer/wys) 500/140/500 mm
  • Zasilanie 230 V